LOADING

xPet

xPet 是在推特上进行互动的Web3 虚拟宠物养成类游戏

标签:

xPet.Tech是一个创新平台,它将虚拟宠物养成游戏的乐趣与区块链技术结合在一起,通过浏览器插件与Twitter账户绑定,在Twitter平台上产生了广泛的传播效应。

官网

Web: https://www.xpet.tech/

白皮书

Twitter:https://twitter.com/xpet_tech/
Discord:https://discord.com/invite/uf3Tu54kyb

Token信息

$XPET
主链:Arbitrum    协议:ERC20
合约地址: 0x00cbcf7b3d37844e44b888bc747bdd75fcf4e555

$BPET
主链:Arbitrum    协议:ERC20
合约地址: 0x6dAF586B7370B14163171544fca24AbcC0862ac5

邀请码

xpet_62bdf90d

 


 

攻略

相关导航

没有相关内容!

暂无评论

暂无评论...